Energetisk frigørelse

Energetisk frigørelse er vældig gavnligt i forhold til komplicerede relationer i evt. parforhold/ægteskaber, skilsmisser, forældre/børn- og søskenderelationer, chef, ansatte, kollegaer, venskaber eller andre relationer.

Frigørelsen foregår via en fjernsession, hvor blot den ene part skal have ønske om det samt give tilladelse til det. Du skal blot sende mig fulde navne på begge parter – både før og efter frigørelsen.

Du modtager efterfølgende en lydfil omkring bindingerne samt de følelsesmæssige aspekter for begge parter i relationen – både før og efter frigørelsen.

 

Pris : 700 kr.

 

Om energetisk frigørelse

Vi kender allesammen til de komplicerede eller svære relationer, hvor der enten er stor uenighed eller kommunikation, der bare ikke fungerer.

Vi er alle bundet sammen af usynlige energi tråde- eller bånd, som sidder mellem vores chakra i vores ikke-fysiske krop. Disse bindinger er opstået af oplevelser vi har haft med hinanden i dette, eller tidligere, liv. 

I en energetisk frigørelse renses & brydes de gamle, og ofte usunde, bindinger, som er mellem to mennesker, der derved vil frigive de dårlige energier.

Der tilføres derefter nye & gode energi forbindelser mellem hvert chakra til begge parter, der vil fungere som en god, ny grobund for den fremtidige relation.

Dette medfører, at begge parter bedre kan opnå enighed eller møde hinanden i kompromiser, så deres veje enten skilles med mere fredsommelighed, eller de får en ny & bedre start samt en sundere relation til hinanden. 

Som tidligere skrevet, skal jeg blot have tilladelse fra den ene part. 

Det pudsige er, at det ofte er den anden part, der oftest ikke ved noget om frigørelsen, der pludselig begynder at ændre adfærd.